Baza znanja: Domeni
.RS domeni česta pitanja
Postavio modifikovano 15 November 2013 12:14

Šta je to Internet domen?

Internet domen je tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili internet servisa, povezujući ih u jedinstvenu administrativno-tehničku celinu. Internet domen se sastoji iz niza alfanumeričkih segmenata, razdvojenih tačkama, saglasnih internet standardima RFC 1034, 1035, 1122, 1123, 3596 i standardima koji će ih dopuniti ili zameniti. Segment može da sadrži cifre (0-9), slova engleskog alfabeta (a-z) i crticu (-). Dužina segmenta ne sme biti kraća od dva (2), niti duža od šezdesettri (63) znaka. Segment ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju. Segment ne sme da sadrži dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji.

Šta je to TLD (Top-Level Domain)?

TLD (Top-Level Domain) je domen najvišeg nivoa u Sistemu domenskih imena (Domain Name System). Postoje dve vrste domena najvišeg nivoa:

  • domeni opšte namene (Generic Top level Domains) - .com, .net, .org...
  • domeni koji se dodeljuju na korišćenje suverenim državama (Country Code Top level Domains) - .rs, .ch, .se...

Šta je to ccTLD (Country Code Top-Level Domain)?

Svaka država, kada postane članica Ujedinjenih nacija, dobija oznaku koja se sastoji od dva znaka engleske abecede. Ova oznaka se koristi za domen najvišeg nivoa (Country Code Top-Level Domain) koji predstavlja državu na Internetu. Sve dodeljene oznake se mogu naći u ISO 3166-1-alpha-2 code tabeli. :RS domeni spadaju u grupu ccTLD.

Šta je to gTLD (genericCode Top-Level Domain)?

Generički domen najvišeg nivoa (gTLD) je jedna od kategorija domena najvišeg nivoa (TLD) koju održava Internet Assigned Numbers Authoriti (IANA). Internet korisnici vide ga kao sufiks na kraju imena domena (.com, .net, .org...)

Šta je RNIDS?

Registar nacionalnog internet domena Srbije (skraćeno: RNIDS) je stručna, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja upravlja registrom nacionalnih internet domena Republike Srbije .rs saglasno odluci međunarodne organizacije ICANN.

Kako da registrujem .rs domen?

RS domene možete registrovati preko našeg sajta koristeći ovaj link.

Koji adresni prostori postoje u okviru rsTLD registra?

  • RS - namenjen svim zainteresovanim korisnicima
  • CO.RS - namenjen poslovnim korisnicima
  • ORG.RS - namenjen svim ostalim korisnicima koji su pravna lica
  • EDU.RS - namenjen obrazovnim ustanovama i organizacijama
  • IN.RS - namenjen fizičkim licima

Šta je WhoIs servis?

WHOIS servis rsTLD registra omogućava uvid u javno dostupnu bazu podataka o .rs domenima. Ovaj servis prikazuje podatake o registrantu .rs domena.

Kako se vrši promena ovlašćenog registra?

Registrant može da podnese zahtev za promenu ovlašćenog registra novom registru, koji inicira prenos domena. Registrant je dužan da obavesti tekući ovlašćeni registar da želi seobu domena kod novog ovlašćenog registra. Tekući ovlašćeni registar mora da odobri seobu domena kod novog ovlašćenog registra. Promena ovlašćenog registra je besplatna.

Detaljno uputstvo i potrebna dokumenta možete naći ovde: KB - Kako da transferujete .RS domen kod nas

Kako se vrši prenos vlasništva .rs domena (promena registranta)?

Registrant može da podnese zahtev za prenos registracije .rs domena na novog registranta RNIDS-u posredstvom ovlašćenog registra koji je nadležan za taj domen. Prethodni registrant, uz zahtev za prenos registracije .rs domena, podnosi ovlašćenom registru dokument kojim potvrđuje svoj identitet i overenu izjavu, kojom potvrđuje svoju saglasnost za prenos prava na novog registranta i ovlašćuje RNIDS da obavi prenos. RNIDS je dužan da prenos registracije izvrši nakon što se dostave traženi dokumenti  i novi registrant dostavi saglasnost za prenos registracije .rs domena, u skladu sa članom 15. Opštih uslova o registraciji .rs domena.

Detaljno uputstvo i potrebna dokumenta možete naći ovde: KB - Promena vlasništva domena

Da li je moguće rezervisati .RS domen?

.RS domene nije moguće rezervisati. Registracija domena biće izvršena nakon evidencije vaše uplate na bankovnom računu. Do tada domen je slobodan za registraciju.

(6 glas(ova))
Koristan
Nije koristan