Podesite email upozorenje prilikom logovanja na Linux server
Postavio modifikovano 16 October 2014 09:20

Da bi poboljšali bezbednost servera, posebno web servea koji je izlažen Internetu i mogućim napadima hakera, najlakše je omogućiti da server automatski pošalje e-mail sa obaveštenjem svaki put kada se neko prijavi kao root user. Za konfigurisanje automatskog slanja email obaveštenje na željenu adresu nakon root logovanja, možete koristiti sledeće uputstvo.

1. korak

Debian/Ubuntu/Linux Mint

# apt-get install mailx

1. korak

RHEL/CentOS/Fedora

# yum install mailx

2. korak

Logujte se kao root i udjite u root direktorijum sledećom komandom.

# cd /root

3. korak

Otvorite .bashrc fajl pomoću vi ili nano editora. Obratite pažnju .bashrc je skriveni fajl, nećete ga videti koristeći komandu ls -l. Morate dodati -a flag ls komandi da biste videli skrivene fajlove u Linuxu.

# vi .bashrc

4. korak

Dodajte sledeće linije na kraju fajla. Yamenite “ServerName” sa imenom vašeg servera i zamenite your@yourdomain.com vašom email adresom.

echo 'ALERT - Root Shell Access (ServerName) on:' `date` `who` | mail -s 
"Alert: Root Access from `who | cut -d'(' -f2 | cut -d')' -f1`" your@yourdomain.com

5. korak

Snimite i zatvorite fajl i ponovo se ulogujte na sistem. Nakon logovanja na SSH, .bashrc izvršava komandu i šalje email obaveštenje.

(3 glas(ova))
Koristan
Nije koristan