RSS Feed
Vesti
Jun
9
Postavio Branko Milenković modifikovano 09 June 2014 10:36

Obaveštavamo vas da je Konferencija suosnivača RNIDS-a, na sednici održanoj 31.05.2014. godine donela nove Opšte uslove o registraciji naziva nacionalnih internet domena koji stupaju na snagu 1. jula 2014. godine.
 
Posebno vas obaveštavamo o izmeni koja se odnosi se na period za produženje registracije naziva domena koji sada traje 30, umesto dosadašnjih 45 dana nakon isteka registracije (član 16. stav 5.). Prema novim Opštim uslovima, po isteku perioda na koji je registrovan, naziv domena prestaje da bude aktivan. Registrant ima naknadni rok od 30 dana u kom može da izvrši produženje registracije naziva domena.
 
Ceo tekst Opštih uslova možete naći na adresi: http://rnids.rs/data/DOKUMENTI/konferencija/Opsti_uslovi_o_registraciji_naziva_domena.pdf