Kontakt telefon +381 18 41.55.055
WiFi Tehnička podrška +381 65 941.00.00
En Sr

USLOVI KORIŠĆENJA

NiNet Company (u daljem tekstu NiNet) je pružalac usluga interneta, Web Hostinga, registracije internet domena i iznajmljivanja servera fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Korisnik). NiNet zadržava pravo da uskrati uslugu Korisniku u slučaju da korišćenje iste nije u skladu sa uslovima korišćenja.

NiNet se obavezuje da će Korisniku omogućiti korišćenje usluga na najbolji mogući način što uključuje rad servera, podršku Korisnicima i rešavanje problema u radu sistema.

Korisnik koristi naše usluge na sopstvenu odgovornost. NiNet Company ne daje nikakve garancije i nije odgovoran za nanetu štetu koju može pretrpeti korišćenjem usluga/servisa.

Korisnici hosting usluga (web hosting, VPS serveri, dedicated serveri, server housing) nisu ovlašćeni da preprodaju usluge trećim licima osim ako to nije ugovorom definisano.

Korisnik je obavezan da se ponaša u skladu sa uslovima korišćenja koje je propisao NiNet, da redovno izmiruje svoje obaveze da redovno obaveštava o promeni svojih ličnih podataka sa kojima je kupio neku od naših usluga. Ukoliko dođe do neovlašćenog servisa korisnik je dužan da obavesti NiNet.

Plaćanje i odšteta

Usluge koje nudi NiNet se plaćaju na mesečnom i godišnjem nivou. Korisnik je obavezan da izmiruje svoje usluge najkasnije 7 dana pre isteka roka takođe je odgovoran za plaćanje svih bankarskih, međunarodnih, nacionalnih i lokalnih dodatih vrednosti povezanih sa servisom koji kupuje.

Svako pogrešno iskorišćavanje resursa biće sankcionisano u najkraćem mogućem roku. Korisnik čije činjenje dovede do troškova dužan je da ih isplati NiNet Company. Korisnik može da otkaže usluge NiNet-u. Naknade nisu dužne da se vrate Korisniku. Ukoliko je prekoračio dozvoljeno trošenje resursa, korisnik je dužan da plati.

Servis može biti prekinut ukoliko naknada za plaćanje nije izmirena. Korisnik je dužan da zadrži dokaz (papir ili fajl) ukoliko je platio kreditnom karticom uslugu preko interneta. Neke od usluga koje pruža NiNet imaju opciju plaćanja i preko dinarskog i preko deviznog računa iz inoststranstva. Ukoliko korisnik koji živi u inostrantvu nema kreditnu karticu plaćanje je moguće izvršiti preko deviznog računa tzv. wire transfer.

Povraćaj novca je moguć u slučaju da korisnik nije zadovoljan uslugom a obavezan je da obavesti nadležne u Ninet-u u roku od 30 dana. Povraćaj novca u slučaju registracije internet domena nije moguć.

Važenje ugovora

Ugovor važi sve dok neka od strana (Korisnik ili NiNet) ne budu raskinule saradnju ili ugovor. Korisnik može da raskine ugovor kada mu to odgovara. Korisnik koji kupi bilo koju uslugu saglasan je sa uslovima korišćenja. Usluge koje NiNet pruža su vremenski ograničene koje su na sajtu i NiNet nije dužan da vrati uplaćena sredstva ukoliko korisnik prekine saradnju.

Upotreba i ograničenja

NiNet usluge se koriste isključivo u legalne svrhe i svako korišćenje istih koje nije u skladu sa zakonima Republike Srbije biće na adekvatan način sankcionisano.

Korisnik je saglasan u sledećim tačkama ugovora:

1.
Neće koristiti web hosting pakete, VPS i namenske servere kao i usluge smeštaja server za slanje neželjenih SMS i email poruka (SPAM), da se na NiNet serverima neće skladištiti piratski sadržaj.
2.
NiNet nije odgovoran za sadržaj koji korisnik ima na serveru, ali ukoliko se na bilo koji način narušava bilo koji zakon ili propis Republike Srbije, NiNet je dužan da zaštiti sebe kao pravno lice i ostale klijente kao korisnike usluga od eventualne štete. NiNet Company neće instalirati i ne snosi nikakvu odgovornost za programe koji su instalirani na računaru Korisnika (servera) bez plaćene važece licence kod proizvođača programa (piratski programi).
3.
Korisnik nema pravo da na nedozvoljen način poseduje podatke trećih lica sa NiNet servera. Ukoliko uoči bilo koje nepravilnosti dužan je da obavesti NiNet kao pružaoca usluga.
4.
Korisnik nema pravo da ispituje ili na bilo koji način ulazi u NiNet mrežu tj. da na bilo koji način utiče na treća lica (SPAM, DDos napadi, zagušavanje servera, ubacivanje malicioznih skripti i virusa, brute force i druge vrste napada).
5.
Korisnik će biti adekvatno sankcionisan ili krivično gonjen ukoliko na bilo koji način preuzme aktivnost koja nije dozvoljena i na koju nema pravo.
6.
Ukoliko nije siguran da li je neka aktivnost dozvoljena korisnik je dužan da se obrati nadležnima iz NiNet Company.
7.
NiNet Company će blagovremeno obavestiti korisnika o prekršaju ukoliko do njega dođe preko emaila ili putem telefona.
8.
Korisnik ne sme da drži sadržaj za odrasle kao ni piratski sadržaj na NiNet hostingu ili serverima.
9.
U slučaju da postoje nejasnoće da li je sadržaj na serveru dozvoljen, NiNet kao pružalac usluge ima pravo da uskrati korišćenje usluga korisniku.
10.
NiNet je dužan da odgovori korisniku u roku od 48h.
11.
Korisnik wireless usluge je dužan da vodi računa o opremi koja mu je data na revers i da postupa u skladu sa uputstvima koje je dobio od NiNet-a.
12.
Vlasništvo internet domena je moguće prenesti samo i isključivo uz saglasnost korisnika čiji je domen i korisnika na koga se domen prenosi.
13.
Pri naručivanju bilo koje usluge sa sajta ninet.rs korisnik je dužan da popuni i dostavi svoje tačne podatke. Na zahtev kompanije NiNet a radi poboljšanja bezbednosti sistema korisnik je dužan da dostavi dodatne informacije o sebi ili svojoj firmi.

dokumentiPreuzmite ili odštampajte Uslove korišćenja u .pdf formatu

PDF Uslovi korišćenja
© NiNet Company, Bulevar Nemanjića 25, TC Zona 3 lok. K6, 18000 Niš, Srbija, Tel./fax: +381 18 4155-055