Baza znanja: Web Hosting
Addon Domains - dodavanje domena na web hostingu
Postavio modifikovano 17 January 2014 11:00

Pomoću funkcije Addon Domains možete dodati domene na svoj hosting nalog. To znači da možete da hostujete dodatne sajtove na svom hosting nalogu.

Uputstvo za dodavanje domena

1. korak

Da biste pristupili Addon Domains funkciji, kliknite na Addon Domains ikonu u Domains panelu na glavnom ekranu vašeg cPanel interfejsa.

Domains icons

2. korak

Unesite ime domena u polje New Domain Name

Addon Domains

3. korak

Klikom na sledeće polje, cPanel će automatski popuniti potrebne informacije koje možete izmeniti.

Polje Subdomain/FTP Username predstavlja korisničko ime za FTP nalog koji će se kreirati za novo dodati domen.

Polje Document Root predstavlja putanju/folder gde smeštate fajlove za novi sajt.

4. korak

Unesite lozinku koju ćete koristiti za FTP pristup. Preporučujemo da koristite Password Generator dugme za generisanje jake lozinke.

5. korak

Kliknite na dugme Add Domain da dodate domen.

Napomena: Ukoliko je domen koji dodajete skoro registrovan ili ste promenili DNS servere, možete dobiti poruku o grešci: Sorry, cannot determine nameserver IPs. Please make sure that the domain is registered with a valid domain registrar.
To znači da nije završena propagacija novog domena i da pokušate ponovo kasnije.

Uklanjanje Addon domena

Da bi ste uklonili Addon domen iz cPanela, kliknite na Remove link pored domena.

(19 glas(ova))
Koristan
Nije koristan