Baza znanja: E-mail
Uputstvo za podešavanje e-mail klijenta SSL verzija
Postavio modifikovano 31 January 2015 11:02

Ukoliko želite da podesite enkritovanu vezu između Vašeg e-mail klijenta i servera, ovo su parametri koji su Vam potrebni.

Parametri za podešavanje (SSL)

Incoming Mail Server (POP3): mail.hostingweb.rs
Outgoing Mail Server (SMTP): mail.hostingweb.rs

POP3 port: 995
SMTP port: 465
IMAP port: 993

My server requires authentication (uključiti)

Username: korisnickoime@vasdomen.rs
Password: vasalozinka

(4 glas(ova))
Koristan
Nije koristan